Menu
  • en

Privatumo taisyklės

Vykdydami savo veiklą, mes įsipareigojame rinkti bei naudoti jūsų asmens duomenis tik tam tikriems, su mūsų veikla susijusiems klausimams, tokiems kaip paslaugų, jums reikalingos informacijos apie mūsų produktus ar įmone teikimu. Jūsų asmens duomenys jokiu būdu nebus parduodami ar perduodami tretiesiems asmenis, išskyrus tuos atvejus, kai to pareikalaus įstatymas arba iškils būtinybė apginti AB Balticsofa, kitų klientų, visuomenės interesus.

Jūs bet kada galite kreiptis į Balticsofa, jei jums kilo klausimų dėl jūsų asmens duomenų apsaugos ar norite išsiaiškinti, kaip tie duomenys yra naudojami/saugomi.

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami:

Jūsų asmens duomenis sudaro jūsų vardas/pavardė, kita kontaktinė informacija (adresas, elektroninis paštas, telefono nr. ar kita legali informacija).

Mes taip pat galime gauti jūsų asmens duomenis, kai jūs naudojatės mūsų internetiniu puslapiu, kuriame yra slapukai.

Kokiais atvejais Balticsofa naudoja jūsų asmens duomenis:

Asmens duomenų saugojimo laikas

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek tai reikalinga aukščiau nurodytiems tikslams įvykdyti arba tiek, kiek to reikalauja įstatymas.

Savo klausimus ar pastabas dėl Asmens apsaugos politikos galite siųsti žemiau nurodytu adresu:

info@balticsofa.com