Menu
  • en
Baltic Sofa
ES projektai

Darbuotojų mokymas ir tobulinimas

UAB “Balticsofa” šiuo metu įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą “UAB “Balticsofa” darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas”, projekto kodas Nr. 09.4.3.-ESFA-T-846-01-0040.

Projekto tikslas – tobulinti esamų darbuotojų kvalifikaciją, sudaryti sąlygas naujų darbuotojų apmokymui. Numatyti mokymai tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu, yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui.

Mokymuose dalyvaus 280 įmonės darbuotojų. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 m. rugsėjo 25 d.